Nathalie VERELST, Notaris te Nijlen

 

Nathalie VERELST

Notaris te Nijlen

In de context van "successieplanning" vindt u op notaris.be nog volgende 70 artikels.

Vorige 1 2 3 Volgende

51 Wens je ook na te laten aan een goed doel? Laat je testament checken door je notaris!
Wie een goed doel in zijn testament heeft opgenomen via de techniek van een duolegaat, doet er goed aan...

52 Vragen over samenwonen en trouwen? Volg onze Facebook Live!
Heeft trouwen nog zin vandaag? En als je niet van plan bent om te trouwen… hoe kan je elkaar toch...

53 Familiebarometer: 21% minder huwelijkscontracten in 2020
In 2020 daalde het aantal huwelijkscontracten met -21% tegenover 2019. Dat blijkt uit de Familiebarometer...

54 Alles wat je moet weten over de afschaffing van het duolegaat
Had je een goed doel aangeduid in je testament? Of heb je weinig familie en overweeg je om een testament...

55 Iets nalaten aan een goed doel? Dat doe je zo!
De Vlaamse Regering schaft de techniek van het duolegaat af voor overlijdens na 30 juni 2021. Dat betekent...

56 De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten is een feit
Vandaag gestemd in het Vlaams Parlement: voor overlijdens in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 wordt de techniek...

57 De afschaffing van het duolegaat
Klik hier om te downloaden.

58 Decujus
Gangbare aanduiding in de rechtstaal van een erflater (Degene die is overleden en enig bezit - geld,...

59 Progressievoorbehoud
Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening van...

60 Gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik...

61 Burgerlijke maatschap
De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning. Het...

62 Wat is een langst-leeft-al? - wat is een keuzebeding?
In het wettelijk stelsel (dit is het stelsel waaronder de meeste echtgenoten zijn gehuwd) komt bij overlijden...

63 Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
1. Hoe kan u iemand iets schenken? Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u...

64 Waarom een successieplanning?
Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en georkestreerde...

65 Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontract....

66 Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erfrecht...

67 Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt...

68 Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doorkruisen,...

69 Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet....

70 Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
Successieplanning beoogt vooral het vermogen van de ene generatie zo goedkoop mogelijk naar de andere...

Vorige 1 2 3 Volgende
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .